Ons werk

Blos houdt zich bezig met zorgmarketing + communicatie in de zorg. Wij werken op project- of interim basis voor diverse zorginstellingen. Maar wat doen wij nu eigenlijk precies? Met een korte omschrijving van een aantal uitgevoerde projecten geven wij hiervan graag een indruk.

Eén van onze klanten is uitvoerder van eerstelijns diagnostiek in de regio Utrecht. Zij ondersteunt zorgverleners bij het bieden van de beste zorg aan patiënten. Om dit te kunnen doen, heeft zij marktinzichten nodig. Blos maakte via een locatiebeleid voor haar inzichtelijk hoe zij binnen haar verzorgingsgebied kan komen tot een zo efficiënt mogelijk aanbod van haar dienstverlening. En om de groeimogelijkheden in de markt te definiëren, voerden wij een marktanalyse uit. Daarnaast boden wij de nodige inzichten voor het finetunen van haar nieuwe strategie en zorgden wij voor de doorvertaling naar een mooie bedrijfsfilm. Deze film is volledig met eigen medewerkers gemaakt en is hierdoor heel persoonlijk geworden.

Daarnaast werken wij voor een Brabantse zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. Zij biedt haar cliënten en hun naasten passende ondersteuning op maat in wonen, werken en leven. Voor deze organisatie maakten wij met het oog op haar strategische herpositionering inzichtelijk hoe zij in de markt onder haar belangrijkste klantgroepen bekend staat. Voor de financiering van projecten ter bevordering van de kwaliteit en doelmatigheid van zorg deed deze organisatie een beroep op een zorgverzekeraar. Om het idee goed en duidelijk over te brengen, werkten wij een model uit voor integrale bekostiging.

Als gevolg van het scheiden van wonen en zorg dient een zorginstelling voor ouderen in de regio Zuid Holland woonzorgarrangementen te ontwikkelen, die aansluiten bij de veranderde vraag van cliënten en passen binnen haar reformatorische identiteit. Om de organisatie financieel gezond te houden, is het zaak om de aanwezige leegstand aan te pakken. Blos voorzag deze klant van inzichten om een strategie te ontwikkelen, waarmee zij de cliënt vroegtijdig in het zoekproces van advies kan dienen en een brug kan slaan tussen de wereld van de cliënt en haar zorgaanbod.

Zelfmanagement staat bij zorginstellingen hoog op de agenda. Dankzij eHealth zijn cliënten in staat om regie te nemen over hun eigen gezondheid. Blos was voor een aantal van haar klanten betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van eHealth applicaties. Zij zorgde hierbij voor de doorvertaling van de wensen en behoeften van cliënt, betrokken zorgverleners en klant naar het uiteindelijke ontwerp, voor de ontwikkeling van content om de applicaties te vullen en voor een treffende lancering van de applicatie bij de eindgebruikers. Daarnaast is Blos betrokken bij een wetenschappelijk onderzoek naar de inzet van eHealth binnen de eerstelijns gezondheidszorg.

Blos verrast u graag met haar frisse kijk op marketing + communicatie voor de zorg.