Ons werk

Blos verzorgt voor zorgorganisaties projecten op het vlak van profilering en marktanalyse. Zij werkt op project- of interim basis. Maar wat doet zij nu eigenlijk precies? Blos heeft de afgelopen jaren onder andere de volgende opdrachten mogen uitvoeren:

 • Adviseren over het aanbod aan parkdiensten en beheer cliëntgelden bij Amarant Groep;
 • Stimuleren van het gebruik en bevorderen van de inbedding van het patiëntenportaal bij Máxima MC;
 • Finetunen en presenteren van een model voor integrale bekostiging bij zowel Severinus als Saltro;
 • Ontwikkelen van een locatiebeleid om te komen tot een zo efficiënt mogelijk aanbod van zorg bij Saltro;
 • Fungeren als tijdelijke aanvulling van het team communicatie bij Máxima MC;
 • Finetunen van de strategie en de doorvertaling hiervan naar een pakkende bedrijfsfilm bij Saltro;
 • Vervangen van marketeer gedurende zwangerschapsverlof bij Star-MDC;
 • Maken van videoportretten over het leven met antistolling en Astma COPD bij Saltro;
 • Uitbrengen van een advies over de profilering van Ergotherapie Van Bakel;
 • Opzetten van een panel voor het verzamelen van marktinzichten en versterken van de klantrelatie bij Saltro;
 • Opzetten en uitvoeren van kwali- en kwantitatieve marktonderzoeken bij diverse opdrachtgevers;
 • Ontwikkelen van een marketingplan voor Zorggroep Sirjon;
 • Beschrijven van de Customer Journey en deze met behulp van persona’s en klantonderzoek optimaliseren bij diverse opdrachtgevers;
 • Ontwikkelen van voorlichtingsfilms over de ziekte MS, de betrokken zorgverleners en behandelmethoden voor MS Zorg Nederland.

Blos verrast u graag met haar frisse kijk op marketing + communicatie voor de zorg.